العربية
    MARKET IS CLOSED    Thursday 13 December 2018 GMT +2
 
 Search Quote by
LOGIN   Subscribe Session Date: 12-Dec-2018  
 
 
Market - EuroBonds
NameCurrencyBidAskHighLowTotal Nominal ValueCoupon FrequencyNominal ValueValue
ROL 04, 21 8.25% USD
--
--
--
--
1661469000
2
--
0.00
ROL 12, 24 7.00% USD
--
--
--
--
250000000
2
--
0.00
ROL 03, 20 6.375% USD
--
--
--
--
1200000000
2
--
0.00
ROL 10, 22 6.10% USD
--
--
--
--
1540000000
2
--
0.00
ROL 05, 19 6.00% USD
--
--
--
--
650000000
2
--
0.00
ROL 11, 19 5.45% USD
--
--
--
--
1500000000
2
--
0.00
ROL 11, 26 6.60% USD
--
--
--
--
725000000
2
--
0.00
ROL 06, 25 6.25% USD
--
--
--
--
800000000
2
--
0.00
ROL 11, 27 6.75% USD
--
--
--
--
1000000000
2
--
0.00
ROL 01, 23 6.00% USD
--
--
--
--
1100000000
2
--
0.00
ROL 04, 19 5.50% USD
--
--
--
--
500000000
2
--
0.00