العربية
    MARKET IS CLOSED    Tuesday 03 October 2023 GMT +3
 
 Search Quote by
LOGIN   Subscribe Session Date: 03-Oct-2023  
 
 
The BSE - Committee Members
 
DR GHALIB MAHMASSANI

 

VICE CHAIRMAN

 

MR. FOUAD TRAD

 

MEMBER

 

MRS. SUZY SEMERJIAN

 

MEMBER

 

Me. WALID DAOUK

 

GOVERNMENT COMMISSIONER