العربية
    MARKET IS CLOSED    Saturday 23 September 2017 GMT +3
 
 Search Quote by
LOGIN   Subscribe Session Date: 22-Sep-2017  
 
 
Market - Equities and Funds
Beirut Stock Exchange Securities
NameCurrencyClosePct.
Change
Net
Change
Bid
Vol.
BidAskAsk
Vol.
OpenHighLowPrevious
Close
Shares TradedValue
Traded
Bank Audi USD
5.85
0%
0
3,500
5.85
5.95
159
---
---
---
5.85
---
0
Bank Audi GDR USD
6.00
0%
0
5,000
5.95
6.07
13,000
---
---
---
6.00
---
0
Bank Audi Pref. F USD
104.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
104.00
---
0
Bank Audi Pref. G USD
100.50
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.50
---
0
Bank Audi Pref. H USD
101.20
0%
0
1,000
100.50
---
---
---
---
---
101.20
---
0
Bank Audi Pref. I USD
101.20
0%
0
2,964
101.20
---
---
---
---
---
101.20
---
0
Bank Of Beirut USD
18.80
0%
0
---
---
---
---
18.80
18.80
18.80
18.80
17,501
329,019
BEMO Bank USD
1.55
0%
0
---
---
1.54
40,301
---
---
---
1.55
---
0
BEMO Pref. 2013 USD
99.50
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
99.50
---
0
BLC Bank USD
0.93
0%
0
---
---
1.00
33
---
---
---
0.93
---
0
BLC Pref. Class B USD
100.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.00
---
0
BLC Pref. Class C USD
102.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
102.00
---
0
BLC Pref. Class D USD
100.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.00
---
0
BLOM Bank USD
11.40
-1.72%
-0.20
65
11.40
11.60
2,845
11.40
11.40
11.40
11.60
435
4,959
BLOM Bank GDR USD
12.50
0%
0
500
12.50
12.65
7,728
12.50
12.50
12.50
12.50
12,000
150,000
BOB Pref. Class H USD
25.35
0%
0
---
---
26.67
8,000
---
---
---
25.35
---
0
BOB Pref. Class I USD
25.35
0%
0
---
---
25.35
2,560
---
---
---
25.35
---
0
BOB Pref. Class J USD
25.30
0%
0
---
---
25.35
36,300
---
---
---
25.30
---
0
BOB Pref. Class K USD
25.35
+0.39%
0.10
---
---
25.60
37,000
25.35
25.35
25.35
25.25
26,100
661,635
BOB Priority 2014 USD
21.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
21.00
---
0
Byb Pref. 2008 USD
102.00
0%
0
487
102.00
---
---
102.00
102.00
102.00
102.00
2,700
275,400
Byb Pref. 2009 USD
102.00
0%
0
22
101.20
---
---
102.10
102.10
102.00
102.00
5,400
550,850
Byblos Bank USD
1.61
0%
0
33,127
1.60
1.64
28,675
---
---
---
1.61
---
0
Byblos Bank GDR USD
80.00
0%
0
1,180
77.00
80.00
250
---
---
---
80.00
---
0
Ciments Blancs B USD
3.85
0%
0
---
---
4.00
13,000
---
---
---
3.85
---
0
Ciments Blancs N USD
1.82
0%
0
900
2.11
---
---
---
---
---
1.82
---
0
Holcim Liban USD
12.51
0%
0
1,162
12.50
14.00
366
---
---
---
12.51
---
0
Rasamny-Younis Mot USD
3.25
0%
0
---
---
2.95
27,957
---
---
---
3.25
---
0
Solidere A USD
8.00
+0.62%
0.05
3,000
7.86
8.00
3,042
8.00
8.02
8.00
7.95
25,378
203,032
Solidere B USD
8.02
+3.48%
0.27
1,000
7.84
8.00
5,000
7.99
8.13
7.86
7.75
1,700
13,618
Funds
NameCurrencyClosePct.
Change
Net
Change
Bid
Vol.
BidAskAsk
Vol.
OpenHighLowPrevious
Close
Shares TradedValue
Traded