العربية
    MARKET IS CLOSED    Monday 21 August 2017 GMT +3
 
 Search Quote by
LOGIN   Subscribe Session Date: 21-Aug-2017  
 
 
Market - Equities and Funds
Beirut Stock Exchange Securities
NameCurrencyClosePct.
Change
Net
Change
Bid
Vol.
BidAskAsk
Vol.
OpenHighLowPrevious
Close
Shares TradedValue
Traded
Bank Audi USD
5.99
0%
0
8,962
5.99
6.00
13,700
5.99
5.99
5.99
5.99
1,038
6,218
Bank Audi GDR USD
6.00
0%
0
29,471
6.00
6.09
5,000
---
---
---
6.00
---
0
Bank Audi Pref. F USD
104.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
104.00
---
0
Bank Audi Pref. G USD
100.50
0%
0
900
100.50
---
---
100.50
100.50
100.50
100.50
100
10,050
Bank Audi Pref. H USD
100.50
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.50
---
0
Bank Audi Pref. I USD
101.20
0%
0
7,440
101.00
---
---
---
---
---
101.20
---
0
Bank Of Beirut USD
18.80
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
18.80
---
0
BEMO Bank USD
1.64
0%
0
25,000
1.55
1.62
20,000
---
---
---
1.64
---
0
BEMO Pref. 2013 USD
100.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.00
---
0
BLC Bank USD
0.99
0%
0
---
---
0.93
25
---
---
---
0.99
---
0
BLC Pref. Class B USD
100.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.00
---
0
BLC Pref. Class C USD
100.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.00
---
0
BLC Pref. Class D USD
100.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
100.00
---
0
BLOM Bank USD
11.40
+0.88%
0.10
5,000
11.30
11.40
11,645
11.40
11.40
11.40
11.30
9,000
102,600
BLOM Bank GDR USD
12.40
0%
0
28,000
12.15
12.45
4,087
12.11
12.45
12.11
12.40
5,863
72,679
BOB Pref. Class H USD
25.30
0%
0
---
---
25.30
3,620
---
---
---
25.30
---
0
BOB Pref. Class I USD
25.25
0%
0
---
---
25.30
2,400
---
---
---
25.25
---
0
BOB Pref. Class J USD
25.30
0%
0
---
---
25.30
32,500
---
---
---
25.30
---
0
BOB Pref. Class K USD
25.25
0%
0
---
---
25.30
2,800
---
---
---
25.25
---
0
BOB Priority 2014 USD
21.00
0%
0
---
---
21.00
11,501
---
---
---
21.00
---
0
Byb Pref. 2008 USD
101.00
0%
0
475
101.00
102.00
2,000
---
---
---
101.00
---
0
Byb Pref. 2009 USD
102.00
0%
0
500
101.00
102.00
1,115
---
---
---
102.00
---
0
Byblos Bank USD
1.61
-0.61%
-0.01
58,553
1.60
1.64
33,075
1.61
1.61
1.60
1.62
33,147
53,362
Byblos Bank GDR USD
80.00
0%
0
375
80.00
---
---
---
---
---
80.00
---
0
Ciments Blancs B USD
3.85
0%
0
---
---
4.00
13,000
---
---
---
3.85
---
0
Ciments Blancs N USD
1.62
0%
0
10,000
1.81
---
---
---
---
---
1.62
---
0
Holcim Liban USD
12.26
+4.78%
0.56
1,000
12.25
---
---
12.26
12.26
12.26
11.70
19,804
242,797
Rasamny-Younis Mot USD
3.25
0%
0
---
---
2.95
27,957
---
---
---
3.25
---
0
Solidere A USD
8.03
-0.24%
-0.02
1,900
8.05
8.08
1,000
8.00
8.10
8.00
8.05
717,804
5,761,782
Solidere B USD
7.98
+2.57%
0.20
84
8.00
8.07
276
7.66
8.00
7.66
7.78
8,644
68,989
Funds
NameCurrencyClosePct.
Change
Net
Change
Bid
Vol.
BidAskAsk
Vol.
OpenHighLowPrevious
Close
Shares TradedValue
Traded