العربية
    MARKET IS CLOSED    Tuesday 06 December 2022 GMT +2
 
 Search Quote by
LOGIN   Subscribe Session Date: 06-Dec-2022  
 
 
Market - Equities and Funds
Beirut Stock Exchange Securities
NameCurrencyClosePct.
Change
Net
Change
Bid
Vol.
BidAskAsk
Vol.
OpenHighLowPrevious
Close
Shares TradedValue
Traded
Bank Audi USD
1.40
-1.40%
-0.02
7,628
1.40
1.65
11,000
1.45
1.45
1.40
1.42
392,372
549,941
Bank Audi GDR USD
1.40
-2.77%
-0.04
---
---
1.40
850
1.40
1.40
1.40
1.44
9,150
12,810
Bank Audi Pref. H USD
74.00
0%
0
---
---
75.00
540
---
---
---
74.00
---
0
Bank Audi Pref. I USD
42.90
0%
0
---
---
43.00
14,500
---
---
---
42.90
---
0
Bank Audi Pref. J USD
42.00
0%
0
---
---
49.00
42,050
---
---
---
42.00
---
0
Bank Of Beirut USD
17.80
0%
0
---
---
15.00
1,256
---
---
---
17.80
---
0
BEMO Bank USD
1.20
0%
0
---
---
1.20
900
---
---
---
1.20
---
0
BEMO Pref. 2013 USD
50.00
0%
0
---
---
50.00
1,500
---
---
---
50.00
---
0
BLC Bank USD
0.93
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
0.93
---
0
BLC Pref. Class D USD
59.50
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
59.50
---
0
BLC Pref. Class E USD
59.50
0%
0
---
---
60.00
1,200
---
---
---
59.50
---
0
BLOM Bank USD
2.55
0%
0
10,000
2.60
2.99
3,550
---
---
---
2.55
---
0
BLOM Bank GDR USD
2.60
0%
0
4,000
2.51
2.86
1,000
---
---
---
2.60
---
0
BOB Pref. Class H USD
25.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
25.00
---
0
BOB Pref. Class I USD
25.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
25.00
---
0
BOB Pref. Class J USD
25.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
25.00
---
0
BOB Pref. Class K USD
25.00
0%
0
---
---
---
---
---
---
---
25.00
---
0
Byb Pref. 2008 USD
27.00
0%
0
---
---
27.00
3,000
---
---
---
27.00
---
0
Byb Pref. 2009 USD
37.98
0%
0
---
---
30.00
1,356
---
---
---
37.98
---
0
Byblos Bank USD
0.60
0%
0
4,000
0.59
---
---
---
---
---
0.60
---
0
Byblos Bank GDR USD
20.00
0%
0
---
---
20.00
28
---
---
---
20.00
---
0
Ciments Blancs N USD
12.06
0%
0
500
11.50
13.50
13,074
---
---
---
12.06
---
0
Holcim Liban USD
31.00
0%
0
1,950
31.15
---
---
---
---
---
31.00
---
0
Solidere A USD
53.85
-0.18%
-0.10
500
53.55
54.00
526
54.95
55.00
53.55
53.95
9,080
492,601
Solidere B USD
53.45
-1.01%
-0.55
579
53.35
53.95
300
53.50
53.50
53.35
54.00
55
2,939
Funds
NameCurrencyClosePct.
Change
Net
Change
Bid
Vol.
BidAskAsk
Vol.
OpenHighLowPrevious
Close
Shares TradedValue
Traded